GOLFZON HONG KONG

荔枝角 | 銅鑼灣 | 金鐘

Image

GOLFZON轉會優惠
天空咁大,未試過又點知邊間室內高爾夫球會所先係最好呢?

凡新會員只需要出示任何高爾夫球會籍,就可以用震撼價$8,800購買我咃一年會籍,仲送你球包儲存服務,同時享用三間分店嘅頂尖室內高爾夫球設備,可以話係超筍!

想知道優惠詳情?記得向GOLFZON店員查詢!

荔枝角
電話: (852) 2593 6888
Whatsapp: 5114 6296

銅鑼灣
電話: (852) 2593 6988
Whatsapp: 5114 6296

金鐘(康泰高爾夫中心)
電話:(852) 3751 7088
Whatsapp: 9266 5550

 

GOLFZON HONG KONG

lck.jpg

荔枝角

852 2593 6888

九龍荔枝角長義街9號D2 Place 一期114-127號鋪
營業時間 : (星期日至六) 10:00 - 00:00

銅鑼灣

852 2593 6988

香港銅鑼灣加路連山道88號南華體育協會2樓
營業時間 :(星期日至六) 10:00 - 00:00

dsc09009-copy1.jpg
adm.jpg

金鐘

852 3751 7088

香港金鐘夏愨道18號海富中心2樓70-79 &91-97號舖
營業時間 :(星期一至五) 10:00 - 22:00 ; (星期六及日) 09:00 - 22:00

GOLFZON HONG KONG

傳統高爾夫球,一向受到場地及時間限制,令有意想接觸高球,或高球愛好者望而興嘆,難以接觸。 我們與韓國最著名,最先進的室內高爾夫球設備生產商GOLFZON合作,在香港率先引入全新裝置和系統,令一眾忙碌的都市人,可隨時隨地,不受任何約束地享受到高球樂趣,想 打就打,極為方便。
GOLFZON HONG KONG是全香港最大型,最方便的室內高爾夫球場,提供最佳的地理環境,於香港島銅鑼灣及九龍荔枝角,香港最主要的市區開設場地,總估地達20,000平方呎,超過20 部電子練習球道,各設獨立式鏡頭供分析客友的揮桿動作,給予最佳動作指引與改善。

GOLFZON HONG KONG Academy

傳統高爾夫球,一向受到場地及時間限制,令有意想接觸高球,或高球愛好者望而興嘆,難以接觸。 我們與韓國最著名,最先進的室內高爾夫球設備生產商GOLFZON合作,在香港率先引入全新裝置和系統,令一眾忙碌的都市人,可隨時隨地,不受任何約束地享受到高球樂趣,想 打就打,極為方便。
GOLFZON HONG KONG是全香港最大型,最方便的室內高爾夫球場,提供最佳的地理環境,於香港島銅鑼灣及九龍荔枝角,香港最主要的市區開設場地,總估地達20,000平方呎,超過20 部電子練習球道,各設獨立式鏡頭供分析客友的揮桿動作,給予最佳動作指引與改善。